Stratejik Ortaklıklar Projeleri tanıtım semineri gerçekleştirildi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile 24.06.2019 tarihinde Erasmus Plus Programi Kapsaminda Desteklenen “Stratejik Ortaklıklar Projeleri" tanıtım semineri gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademik personeline yönelik düzenlenen seminerde; stratejik ortaklıklar projelerinin içeriği, stratejik ortaklıklar projeleri hazırlama aşamaları, stratejik ortaklıklar projeleri yazımına ilişkin kavramsal çerçeve ve destek alan stratejik ortaklıklar proje örnekleri hakkında bilgilendirme Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Prof. Dr. S. Alev SÖYLEMEZ tarafından gerçekleştirildi.