Misyon & Vizyon

Misyon

Rektörlük bünyesinde kurulan merkezimizin amacı öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin üniversite dışı, ulusal ve uluslararası kaynaklı proje desteklerinden azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak, akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesi anlayışını hayata geçirmektir. Bu bağlamda merkezimiz öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize rehberlik, teşvik ve destek hizmetleri vermektedir. Rehberlik hizmeti doğrultusunda merkezimiz, ulusal ve uluslararası proje desteklerinin çağrılarını ilgililere duyurur ve tanıtımını yapar. Bunun yanı sıra proje destek başvurusunda bulunmaları için öğretim elemanlarını ve öğrencileri teşvik eder. Proje önerileri olanlara proje hazırlamada, projeleri desteklenenlere ise projelerin yönetilmesinde, uygulamasında ve raporlarının yazılması aşamalarında destekler verir. Merkezimizin faaliyet alanına üniversite dışı, ulusal (TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları vb.) ve uluslararası (UFUK2020, Erasmus+, Marie Curie, ERC vb. AB Programları) destek programları girmektedir.

Vizyon

Merkezimiz, proje destek başvurularında ve projelerin yönetilmesi aşamalarında öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize verilecek rehberlik, teşvik ve destek hizmetleriyle üniversitemizin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik bakımından arttırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla üniversitemiz bünyesinde yürütülecek ve sonuçlandırılacak olan nitelikli projelerle bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve bilimsel yönde gelişimine önemli katkılar sunmayı amaçlamaktayız.