TÜBİTAK Destekler

TÜBİTAK-AKADEMİK

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK-1000Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

TÜBİTAK-1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK-1002Hızlı Destek Programı

TÜBİTAK-1003Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-1004Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

TÜBİTAK-1005Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

TÜBİTAK-1007Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK-3001Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-3501Kariyer Geliştirme Programı

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

İkili Proje Destekleri

ERA-NET

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

TÜBİTAK-SANAYİ

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK-1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

TÜBİTAK-1503Proje Pazarları Destekleme Programı

TÜBİTAK-1505Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

TÜBİTAK-1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK-1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-1512Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

TÜBİTAK-1513Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-1514Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK-1515Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

TÜBİTAK-1601Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artıtılmasına Yönelik Destekleme Programı

TÜBİTAK-1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK-1509 – TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

UFUK2020

TÜBİTAK-BİLİMSEL ETKİNLİK

ETKİNLİK DÜZENLEME DESTEKLERİ

TÜBİTAK-2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK-2223-CÇok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK-2223-Dİşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK-2237-ABilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

TÜBİTAK-2237-BProje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEKLERİ

TÜBİTAK-2224-AYurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

TÜBİTAK-2224-B – Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

TÜBİTAK-2231 – TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği

TÜBİTAK-BİLİM VE TOPLUM

ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI

TÜBİTAK-4003Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

TÜBİTAK-4004Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

TÜBİTAK-4005Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

TÜBİTAK-4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

TÜBİTAK-4007Bilimsel Şenlikleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-5000Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

ULUSLARARASI DESTEK PROGRAMLARI

UFUK2020